kind

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid zijn een aantal basisdoelen vastgelegd die we hebben vertaald naar het werkplan.

De belangrijkste doelen zijn:
- Stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen
- Bevorderen van de zelfstandigheid
- Bieden van fysische en emotionele veiligheid

Ook reiken we de kinderen waarden en normen aan, zodat ze op een aanvaardbare manier kunnen functioneren in onze maatschappij.
De pedagogisch medewerkers staan in voor het stimuleren van de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind d.m.v. spelbegeleiding, activiteiten en de verzorging. Tevens volgen zij de ontwikkeling van de kinderen waar ze een jaarlijkse evaluatie over schrijven.

Een uitgebreide versie van het pedagogisch beleid ligt ter inzage op de locatie en staat onder kopje Contact-Ouder Login.

Veiligheid
Kidsbest streeft continu een veilige omgeving na. Eventuele onveilige situaties worden altijd genoteerd en besproken om deze in de toekomst te voorkomen. Op deze onderdelen worden we ook getoetst door de GGD. De rapporten worden op deze website gepubliceerd.

Om ongevallen te voorkomen inspecteren wij jaarlijks onze peuteropvang op onveilige situaties en worden de knelpunten direct aangepakt.