kind

nieuw: Kinderplein

Kidsbest Kinderplein


In het pand aan de Geesterweg nr 6a (oude pand van Beentjes) zijn we druk bezig met de voorbereiding van een nieuwe vestiging: Kidsbest Kinderplein. De geplande opening staat vooralsnog op 1 mei 2024. Dit in verband met de nodige aanpassingen aan het gebouw en de tijd voor de aanvraagperiode van de vergunningen.

In het pand zullen onder meer gehuisvest worden:

Peuteropvang Peuterpret : Ziij zaten voorheen in basisschool De Vrijburg en daarna tijdelijk in basisschool De Wissel. Dit is een Vve Peutergroep gecombineerd met reguliere peuteropvang. De Vve wordt gegeven 4 ochtenden per week en wel op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. De reguliere peuteropvang is minimaal 2 dagen per week op de woensdagochtend (08.30-11.45 uur) en een willekeurige andere dag in de week.

Buitenschoolse opvang: Een deel van buitenschoolse opvang De Wissel wordt overgeheveld naar deze locatie. Bij interesse vanuit een andere school in Uitgeest, kan er ook ingeschreven worden. Bij voldoende aanmeldingen wordt er gekeken of er ook bij deze scholen gehaald kan worden.

Kinderdagopvang: Er is plek voor 2 groepen kinderdagopvang in Kinderplein. We gaan starten met één  groep in eerste instantie op dagen dat er minimaal 3 aanmeldingen zijn.

Bij interesse en voor meer informatie kunt u mailen naar carolina@kidsbest.nl  of een inschrijfformulier invullen via deze link:

inschrijfformulier