kind

Vakantie op de BSO

Onder deskundige begeleiding worden de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar op de BSO locaties opgevangen en begeleid. De pedagogisch medewerkers organiseren een programma met activiteiten en uitstapjes. De ene dag worden de activiteiten klein opgezet en de andere keer groter.

De pedagogisch medewerkers betrekken de kinderen bij de inhoud van de vakantieopvang. Ze vragen de kinderen wat ze leuk vinden en welke activiteiten ze willen doen. Voordat de vakantie begint hangt er een overzicht van de planning op de vestiging.

Extra dagen afnemen, bijvoorbeeld wanneer er een activiteit wordt georganiseerd waar uw kind veel plezier aan zal beleven, is uiteraard mogelijk (mits de groepsgrootte dit toelaat)!