kind

Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid is de visie van Kidsbest op opvoeding, ontwikkeling en verzorging vastgelegd.
Dit beleid wordt gedragen door iedereen in de organisatie en geeft richting aan ons werk.

Algemene doelstelling van Kidsbest: opvang bieden aan kinderen van 0 tot de kinderen de basisschool verlaten.

Pedagogisch doel van Kidsbest: werken met gediplomeerde medewerkers, zodat deskundige opvang kan worden geboden in een ruimte die voor dit doel is ingericht. Op deze manier kan het kind zich optimaal ontplooien.

Pedagogische doelstelling t.a.v. het kind: de nadruk bij Kidsbest ligt op
- het stimuleren van zelfstandigheid
- het leren dragen van verantwoordelijkheid
- het stimuleren van het aanleren van sociale vaardigheden in contacten met andere kinderen en met volwassenen
- het helpen met het uiten van emoties

Pedagogische doelstelling t.a.v. de ouders: ouders moeten het gevoel hebben dat ze hun kind veilig kunnen achterlaten in deskundige handen. Kidsbest streeft naar een goede vertrouwensrelatie met de ouders om zo te kunnen werken aan de verzorging/opvoeding van hun kind(eren).

Pedagogisch klimaat: Kidsbest kan worden beschouwd als een verlengstuk van de opvoeding- en verzorgingstaken van de ouders. Vanuit dit perspectief is er aandacht voor een veelzijdige ontplooiing en ontwikkeling van het kind met de nadruk op pedagogische/verzorgende kwaliteiten van de medewerkers. Duidelijke regels en individuele aandacht.

Bij kinderdagverblijf de Panda's wordt, net als bij Daltonkindcentrum De Wissel, gewerkt met een Dalton visie. De meeste pedagogsich medewerkers op deze locatie zijn Dalton gecertificeerd. Door met dezelfde visie te werken is er een doorgaande lijn zichtbaar. Als kinderen bij het KDV komen krijgen zij op een laagdrempelige manier al te maken met de vijf kernwaarden van Dalton. Denk hierbij aan het stimuleren van de samenwerking, elkaar helpen, het uitvoeren van kleine taakjes, zelfstandigheid bevorderen o.a. door open kasten, de dagkleuren zijn hetzelfde als op school, knutsel van de week etc.

U kunt op elke vestiging het pedagogisch beleid inzien of u kunt het inzien onder kopje Contact - Ouder Login.