kind

Welkom bij Kidsbest

Kidsbest Kinderopvang is sinds 1996 actief in het aanbieden van kinderopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen staan centraal binnen Kidsbest Kinderopvang.

Al onze vestigingen voldoen aan de eisen en regels voor hoogwaardige kinderopvang. Alle ervaring en know how die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd en de doelstelling om de kinderen een fantastische tijd te geven, is terug te zien in de indeling, inrichting en liefdevolle begeleiding en allerlei activiteiten die we met de kinderen ondernemen. Hier voelt uw kind zich helemaal thuis.

Pedagogisch beleid

Kidsbest Kinderopvang werkt met een eigen en verantwoord pedagogisch beleid. Wij bieden de kinderen een stimulerend dagritme met veel speel en rustmomenten.

Kidsbest exploiteert één kinderdagverblijf (0 - 4 jaar), twee vestigingen voor buitenschoolse opvang (basisschoolleerlingen) en drie peutergroepen ( 2 / 2,5 - 4 jaar ).